Praktický návod: Ako nájsť medzeru na trhu, keď zakladáte privátnu značku výživových doplnkov

Globálny trh je veľmi otvorený produktom pre zdravie a wellness, vďaka čomu tam aj začínajúce značky výživových doplnkov môžu nájsť veľa príležitostí. Kľúčom k ich využitiu je však odlíšenie sa prostredníctvom zamerania na úzke cieľové skupiny. Identifikácia a efektívne zameranie sa na konkrétny segment môže výrazne zvýšiť vašu viditeľnosť a význam nielen pri zakladaní privátnej značky výživových doplnkov. Cieľom tejto príručky je pomôcť vám zorientovať sa v procese hľadania medzery na trhu v tomto konkurenčnom odvetví.

Pochopenie trhu s výživovými doplnkami

V posledných rokoch sa v oblasti výživových doplnkov objavilo niekoľko nových trendov, ktoré môžete efektívne využiť. Za zmienku stoja napríklad rastlinné produkty pre rastúcu populáciu vegánov a vegetariánov a výživové doplnky na podporu duševného zdravia. 

Len v Európe sa počet vegánov v rokoch 2018 až 2022 zdvojnásobil. Sledovanie takýchto trendov je veľmi dôležité, pretože usmerňujú dopyt spotrebiteľov a môžu naznačiť potenciálne medzery na trhu.

Nehovoriac o tom, že dnešní užívatelia výživových doplnkov sú viac informovaní ako kedysi. Približne 50 % spotrebiteľov vyhľadáva produkty so zložkami, ktoré sú podložené vedeckými štúdiami. Sociálne siete a fóra o zdraví sa stali kľúčovými zdrojmi informácií, kde si spotrebitelia vymieňajú a hľadajú odporúčania. Tento názor podporujú aj dáta spoločnosti Nielsen, keďže 71 % zákazníkov dôveruje reklamám, názorom a umiestneniu produktov (z angl. product placement) influencerov.

Ako identifikovať potenciálne medzery na trhu

Pri zakladaní privátnej značky výživových doplnkov môže zameranie sa na konkrétny segment výrazne zvýšiť jej význam a konkurencieschopnosť. Medzera na trhu je špecifický segment väčšieho trhu, ktorý má svoje vlastné jedinečné potreby, preferencie a identitu. Ak chcete efektívne identifikovať potenciálne medzery, skúste zvážiť nasledujúci postup:

1. Analýza trhu

Začnite analýzou súčasného trhového prostredia. Použite správy o stave odvetvia od renomovaných spoločností, aby ste získali prehľad o veľkosti trhu, trendoch rastu a vedúcich kategóriách. Tu sú niektoré z organizácií, ktoré sa zameriavajú na výskum a štatistiky:

  • Euromonitor International
  • Statista
  • Market Research.com
  • Nutrition Business Journal
  • IBISWorld
  • Mintel
  • Nutraceuticals World

Hľadajte nové trendy v oblasti zdravia a wellness. Môže ísť o nové vedecké výskumy, populárne diéty a nárast záujmu spotrebiteľov o oblasti, ako sú duševné zdravie alebo personalizované produkty. Google Trends môže byť užitočným nástrojom na zisťovanie úrovne záujmu v priebehu času.

2. Prieskumy mienky spotrebiteľov

Vytvorte prieskumy alebo zrealizujte rozhovory s potenciálnymi spotrebiteľmi, aby ste pochopili ich zdravotné problémy, preferencie a ich nespokojnosť so súčasnými produktmi. Tento proces môžu uľahčiť nástroje ako SurveyMonkey alebo Google Forms.

Monitorujte sociálne siete a diskusné fóra zamerané na zdravie s cieľom sledovať diskusie o používaní výživových doplnkov, preferenciách a nenaplnených potrebách. Napríklad tzv. subreddity týkajúce sa zdravia a fitness na platforme Reddit môžu byť bohatým zdrojom informácií o spotrebiteľoch.

Prieskum mienky spotrebiteľov môže odhaliť nenaplnené potreby, ktoré môžete potenciálne vyriešiť svojimi produktmi.

3. Analýza konkurencie

Ak zakladáte privátnu značku výživových doplnkov je potrebné zhodnotiť sortiment výrobkov, marketingové stratégie a hodnotenia zákazníkov vašej konkurencie. Identifikujte oblasti, v ktorých nespĺňa požiadavky spotrebiteľov alebo kde je jej ponuka výrobkov slabá.

Analyzujte, ako umiestňuje svoje produkty, a nájdite aspekt, ktorý je prezentovaný nedostatočne. Ak sa napríklad väčšina konkurentov zameriava na zvýšenie výkonu, vaša nová značka by sa mohla zamerať na regeneráciu a udržateľnosť.

4. Konzultácie s odborníkmi

Spolupracujte so zdravotníkmi, odborníkmi na výživu a expertmi z odvetvia, aby ste overili svoje zistenia a získali informácie o tom, čo funguje. Títo odborníci môžu dodať vašim produktovým nápadom dôveryhodnosť a pomôcť zdokonaliť ich zloženie. Zúčastňujte sa na veľtrhoch zameraných na zdravie a wellness, aby ste nadviazali kontakty s kolegami z odvetvia, dozvedeli sa o najnovších výskumoch a z prvej ruky spoznali trendy v odvetví.

Na aké špecifické segmenty sa zamerať

Zameranie sa na typy špecifických oblastí, ako sú demografia, zdravotný stav a životný štýl, je mimoriadne dôležité z niekoľkých dôvodov, z ktorých každý prispieva k cielenejšej a účinnejšej obchodnej stratégii:

1. Demografické segmenty

Zameraním sa na konkrétne demografické skupiny, ako sú ženy, športovci alebo seniori, môžete prispôsobiť marketingovú stratégiu svojej značky tak, aby priamo oslovovala jedinečné záujmy, potreby a preferencie týchto skupín.

Takáto personalizácia môže zefektívniť marketingové aktivity a zlepšiť interakcie zákazníkov, nehovoriac o tom, že personalizácia zohráva dôležitú úlohu tak v komunikácii, ako aj na trhu s výživovými doplnkami 2024

Rôzne demografické skupiny majú aj odlišné fyziologické a výživové požiadavky. Napríklad výživové doplnky pre ženy sa môžu zameriavať na redukciu vrások a koncept krásy zvnútra, zatiaľ čo produkty pre seniorov by sa mohli sústrediť na zdravie kĺbov a kognitívne funkcie. Produkty, ktoré spĺňajú špecifické potreby, môžu viesť k vyššej spokojnosti zákazníkov.

Keď spotrebitelia nájdu značku, ktorá zohľadňuje ich špecifickú životnú etapu alebo potreby súvisiace s demografiou, je pravdepodobnejšie, že sa stanú vernými zákazníkmi. Táto lojalita nielenže zvyšuje priamy predaj, ale posilňuje aj ústny marketing. Okrem toho pre 35,2 % respondentov z celého sveta lojalita znamená, že uprednostňujú nákup u danej značky napriek tomu, že majú k dispozícii lacnejšie možnosti

Zameranie na demografiu, životný štýl alebo zdravotný stav znamená efektívnejšiu biznis stratégiu.

2. Segmenty zamerané na životný štýl

Segmenty založené na životnom štýle sa zameriavajú na osobné presvedčenie a hodnoty spotrebiteľov, ako je vegánstvo, fitnes alebo udržateľnosť. Značky, ktoré zosúladia svoje produkty s týmito hodnotami, môžu pritiahnuť verných zákazníkov, ktorí cítia silné spojenie s identitou značky. Nedávny prieskum spoločností Harris Poll a Google Cloud poukazuje na tento význam – až 82 % zákazníkov chce, aby sa hodnoty značky zhodovali s ich vlastnými.

Tieto segmenty často prichádzajú so svojimi vybudovanými komunitami. Značky, ktoré sa efektívne zapájajú do týchto komunít, ako napríklad fitness alebo vegánska komunita, môžu zvýšiť svoju viditeľnosť a vplyv prostredníctvom kanálov špecifických pre danú komunitu a influencerov.

Často sú tiež zdrojom inovácií, pretože sú úzko prepojené so spotrebiteľskými trendmi a preferenciami. Udržiavanie náskoku v týchto oblastiach môže značku postaviť do pozície lídra v nových a vznikajúcich trhových trendoch, čo osloví priekopníkov a nadšencov trendov.

3. Segmenty zamerané na zdravotný stav

Výživové doplnky určené pre špecifické oblasti zdravia, ako je trávenie alebo duševné zdravie, umožňujú značkám budovať pozíciu odborníkov v týchto oblastiach. Táto vnímaná odbornosť buduje dôveru u spotrebiteľov, ktorí hľadajú spoľahlivé riešenia svojich zdravotných problémov.

Zdravotné ťažkosti, najmä chronické, si často vyžadujú trvalú liečbu, čo môže viesť k opakovaným nákupom a stálej zákazníckej základni. Ponukou účinných riešení týchto stavov si značky môžu zabezpečiť trvalý podiel na trhu.

Berte do úvahy, že zameranie sa na výživové doplnky špecifické pre zdravotný stav si často vyžaduje hĺbkové pochopenie legislatívnych požiadaviek a bezpečnostných aspektov. Môže to však zvýšiť celkovú kvalitu a dôveryhodnosť vašej značky.

Čo robiť ďalej pri zakladaní privátnej značky výživových doplnkov

Rozhodnite sa, či je pre vaše podnikanie v oblasti výživových doplnkov vhodná privátna značka alebo zákazková výroba, a potom si nájdite čas na výber výrobcu. Spolupráca so správnou spoločnosťou je kľúčová nielen pre výrobu, ale aj pre využitie jej odborných znalostí na efektívne splnenie požiadaviek vášho špecifického segmentu na trhu. 

Uistite sa, že má firma skúsenosti alebo špecializáciu vo vami zvolenom segmente. Ak sú napríklad vaším cieľovým trhom vegánske výživové doplnky, výrobca by mal byť schopný zabezpečiť vegánske ingrediencie a certifikovať finálne produkty ako vegánske.

Hľadajte výrobcov s príslušnými certifikátmi, ktoré poukazujú na súlad s priemyselnými normami a môžu byť silným predajným argumentom pre vašich zákazníkov. V spoločnosti GreenPharm sa snažíme zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu vašich výrobkov. Preto máme okrem iného certifikáty HACCP, GMP a ISO 9001.

Vyberte si výrobcu známeho inováciami, najmä ak váš špecifický segment trhu zahŕňa zložky klasifikované ako nové potraviny alebo pokročilé technológie výživových doplnkov.

Aby sme to zhrnuli

Vďaka zameraniu sa na špecializované výživové doplnky môžete vytvárať účinné produkty, ktoré spĺňajú špecifické potreby vašej cieľovej skupiny. Umožňuje vám tiež strategickejšie nastavenie marketingu, čo zvyšuje rozpoznateľnosť značky a lojalitu špecifických skupín a v konečnom dôsledku vedie k lepším výsledkom podnikania a možnostiam rastu v konkurenčnom prostredí trhu s výživovými doplnkami.

Identifikácia a zameranie sa na správnu medzeru na trhu zahŕňa komplexnú analýzu trhu, dôkladný prieskum mienky spotrebiteľov a strategický prístup ku konkurencii a odborné konzultácie. Zameraním sa na tieto kľúčové oblasti môže vaša značka ponúknuť riešenia šité na mieru, ktoré si získajú hlbokú priazeň vášho publika a podporia silné vzťahy so zákazníkmi a lojalitu k značke.

Výber správnej formy výroby – či už ide o privátnu značku alebo zákazkovú výrobu – bude kľúčový. Uistite sa, že váš obchodný partner vyhovuje vášmu špecifickému segmentu aj obchodným cieľom a má potrebné certifikáty, ktoré pomôžu vašej značke rozvíjať sa na tomto konkurenčnom trhu. V spoločnosti GreenPharm radi spolupracujeme s podnikateľmi, ktorí zakladajú privátnu značku výživových doplnkov, rovnako ako so zabehnutými značkami. Obráťte sa na nás a urobte prvý krok k nájdeniu svojich produktov vo výklenku.

Kontaktujte nás

Tešíme sa na spoluprácu s vami. Ak nás chcete kontaktovať, vyplňte kontaktný formulár alebo sa obráťte na nášho obchodného zástupcu.