Doypack

význam

Doypack je typ uzatvárateľného obalu, ktorý dokáže samostatne stáť.