Expresia génov

význam

Expresia génu je realizácia transkripcie a translácie génov na molekulárnej úrovni. Výsledkom je hotový produkt, ktorý je schopný vykonávať svoju biologickú funkciu.