Funkčné potraviny a nápoje 

význam

Funkčné potraviny a nápoje sú potravinami, ktoré splňajú funkcie nad rámec svojich nutrientov, čím pozitívne prispievajú zdraviu, telesnej pohode a zároveň redukujú vznik ochorení. Tieto potraviny a nápoje však nevystupujú vo forme kapsúl, piluliek, ani iných foriem doplnkov výživy – ide o súčasť normálnej stravy.