GMO

význam

Geneticky modifikovaný organizmus je organizmom, ktorého štruktúra DNA a agrobaktérií bola úmyselne upravená. GMO je výsledkom laboratórneho procesu a v tomto momente neexistuje žiadna štúdia potvrdzujúca bezpečnosť takýchto potravín.