Gusset pack

Význam

Gusset pack je typ obalu využívajúci kovové uzatváranie. Vhodný je najmä pre ťažšie produkty.