Hematoencefalická bariéra

Význam

Hematoencefalitcká bariéra je bariéra medzi krvou a mozgovým tkanivom, cez ktorú prúdia krvné plyny a živiny. Táto bariéra zabezpečuje chemickú izoláciu nervového systému od zvyšku tela, a teda vytvára riadený vstup a výstup chemikálií v mozgu.

Stavy ohrozujúce hematocefalickú bariéru
Existuje predpoklad, že hematocefalická bariéra prechádza štrukturálnymi zmenami v dôsledku niektorých ochorení. V prípade, že sa bariéra oslabí, môže dôjsť k výskytu neurodegeneratívnych porúch.

Týmito ochoreniami sú:

  • hypertenzia (vysoký krvný tlak)
  • infekcie niektorých častí centrálneho nervového systému (napr. meningitída)
  • cievna mozgová príhoda
  • skleróza multiplex