Kognitívne funkcie

význam

Vďaka kognitívnym schopnostiam je človek schopný vnímať svoje okolie, reagovať naň a zvládať rôzne druhy činností.

Medzi tieto činnosti radíme: 

  • vnímanie
  • myslenie
  • rozhodovanie
  • učenie

Cvičenie a zlepšovanie kognitívnych funkcií pomáha udržiavať mozog v strehu, stimuluje jeho rozvoj a podporuje udržanie.