Multi kolagén

Význam

Multi Kolagén je jediný z kolagénov, v ktorom nájdete všetkých 5 typov kolagénov.