Neuróny

význam

Neurón, alebo nervová bunka, je špecializovaný na získavanie, transport, spracovanie a ukladanie informácií, ktoré prenáša formou elektrického signálu do centrálnej nervovej sústavy a následne z centrálnej nervovej sústavy, ako reakciu do tkanív a orgánov.