Neurotrofické faktory

Význam

Neurotrofické faktory sú biomolekulami, z ktorých sú takmer všetky peptidmi. Tie podporujú rast, prežitie a diferenciáciu nových aj zrelých neurónov.