Normy ISO

Význam

ISO (International Organization for Standardization) je medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ktorá združuje národné normalizačné orgány a vydáva celý rad medzinárodných noriem pod rovnakým označením ISO.

Normy ISO sú všeobecne dohodnuté spôsoby pre rôzne činnosti, ako sú napríklad výroba, procesné riadenie či poskytovanie služieb.

Najvýznamnejšími normami v našom podnikaní sú:

  • ISO 9001 Systém manažmentu kvality
  • ISO 10006 Systémy manažérstva kvality
  • ISO 14001 Systémy environmentálneho manažmentu

Benefity ISO certifikátov
ISO má mnoho prínosov pre samotnú firmu rovnako ako pre jej partnerov. Medzi niektoré z nich patria:

  • udržanie vysokej úrovne výrobného procesu, a tým vysokej kvality produktov
  • schopnosť uspokojenia aj tých najnáročnejších zákazníkov
  • skvalitnenie systému riadenia 
  • zdokonalenie organizačnej štruktúry firmy