Je lepšie z pohľadu udržateľnosti baliť výživové doplnky do papierových alebo plastových obalov?

Podľa globálnej štúdie spoločnosti NielsenIQ o zdraví a wellness z roku 2021 kupovalo 34 % opýtaných spotrebiteľov výrobky s vlastnosťami udržateľnosti častejšie ako pred dvoma rokmi. Aj my ako výrobca výživových doplnkov pozorujeme trend, kedy naši zákazníci – majitelia privátnych značiek – chcú svoje produkty častejšie baliť do papierových obalov. No je to skutočne lepšia alternatíva pre planétu?

Hoci majú plasty zlú povesť, je potrebné pozrieť sa na celý životný cyklus obalov a ich vplyv na životné prostredie. Nejde totiž len o pohľad na to, ako sa papierové či plastové obaly likvidujú.

PAPIEROVÉ OBALY

Keďže sa papier vyrába zo stromov, ide o obnoviteľný materiál. Na druhej strane sa pri výrobe obalov z tohto materiálu spotrebuje viac vody a energie. To vedie až k 3,5-násobne vyššej tvorbe skleníkových plynov ako v prípade plastových obalov.

Papier je lepšie biologicky rozložiteľný ako plast a ľahko sa recykluje. Často však končí na skládkach, kde sa jeho rozklad spomaľuje. Obaly na báze papiera zvyknú obsahovať aj vrstvu fólie z plastu/hliníka, aby chránili výživové doplnky pred vlhkosťou a ďalšími faktormi prostredia. Tým sa ale stávajú nerecyklovateľnými.

Príprava nového skladu

PLASTOVÉ OBALY 

Nevýhodou plastov je, že sú vyrobené z neobnoviteľných materiálov. Na druhej strane však plastové obaly dokážu vďaka svojim vlastnostiam efektívne chrániť produkty a zabezpečiť, aby sa k zákazníkom dostali bez narušenia kvality. Výroba plastov vytvára menej skleníkových plynov a zároveň sú do nej integrované rôzne filtre.

Recyklovateľnosť plastových obalov sa neustále zlepšuje. V rokoch 2018 až 2020 sa o 8,5 % zvýšilo množstvo plastového odpadu po použití spotrebiteľom odovzdaného na recykláciu. V súčasnosti je ale ťažké dosiahnuť vysokú úroveň obsahu recyklovaných plastov v nových obaloch, ktoré musia spĺňať kritériá na styk s potravinami. Dôvodom je kontaminácia spotrebiteľského odpadu.

Z hľadiska nákladov je pre majiteľa privátnej značky výhodnejšie baliť výživové doplnky do plastových obalov.

Jeden zo strojov v novej výrobnej hale

Odpoveď na otázku z názvu nášho článku nie je jednoznačná, keďže ako vidíte, ani jeden z materiálov nie je dokonale udržateľný. Jednou z ciest k udržateľnosti môže byť napríklad snažiť sa znižovať množstvo obalov, opätovne ich používať a recyklovať.

Kontaktujte nás

Tešíme sa na spoluprácu s vami. Ak nás chcete kontaktovať, vyplňte kontaktný formulár alebo sa obráťte na nášho obchodného zástupcu.