Privátna značka vs. zákazková výroba: Ktorá možnosť je správna pre váš obchod s výživovými doplnkami?

Či ste začínajúci podnikateľ alebo už etablovaná značka, vaše rozhodnutie medzi privátnou značkou a zákazkovou výrobou môže značne ovplyvniť vaše postavenie na trhu a ziskovosť. V tomto článku sa podrobnejšie pozrieme na privátne značky a zákazkovú výrobu. Toto komplexné porovnanie vám pomôže pri rozhodovaní o tom, ktorá možnosť sa najlepšie zhoduje s vašimi obchodnými cieľmi.

Privátna značka šetrí čas

Privátna značka znamená, že si vyberiete už existujúce receptúry vyvinuté výrobcom a predávate ich pod svojou vlastnou značkou. Samotný produkt v podstate nie je jedinečný pre vašu značku, keďže tá istá receptúra môže byť ponúknutá viacerým spoločnostiam, z ktorých si ju každá označí svojou značkou ako svoj produkt.

Výhody privátnej značky výživových doplnkov

Vďaka privátnej značke je jednoduchšie držať krok s najnovšími trendmi, keďže viete rýchlo prispôsobiť svoje portfólio produktov meniacim sa preferenciám zákazníkov. Táto flexibilita vám umožňuje uvádzať na trh nové produkty alebo variácie, ktoré zodpovedajú požiadavkám trhu.

Výživové doplnky privátnej značky majú často nižšie minimálne objednávacie množstvo (MOQ) v porovnaní s vytváraním produktov na mieru úplne od nuly. To znižuje finančné riziko spojené s veľkými zásobami.

Produkty sú vopred vyrobené a pripravené na predaj, vďaka čomu nemusíte investovať do vývoja produktov. Tiež to vedie ku kratšej dodacej lehote, čo je užitočné vtedy, keď sa musíte vysporiadať s nečakaným zvýšením dopytu alebo keď sa snažíte rýchlo vytvoriť produktový rad.

Pre koho sú výživové doplnky privátnej značky prínosom?

Flexibilita portfólia produktov, nižšie minimálne objednávacie množstvo (MOQ) a kratšia dodacia lehota sú výhody, z ktorých vyťažia hlavne tieto typy spoločností:

  • Startupy: Vďaka využitiu existujúcich produktov sa môžu startupy sústrediť na budovanie postavenia svojej značky a zákazníckej základne bez zložitého a nákladného vývoja produktov.
  • Malé podniky: Malé podniky majú zvyčajne obmedzený rozpočet a nemajú priestor na vývoj produktov od nuly. Privátne značky skracujú čas potrebný na uvedenie produktu na trh.
  • Maloobchodníci a online predajcovia: Maloobchodníci používajú spolu s platformami elektronického obchodu privátne značky na vytvorenie vlastných značiek výživových doplnkov bez zložitého vývoja produktov. Môže to pomôcť zvýšiť ziskové marže a lojalitu zákazníkov v porovnaní s predajom značiek tretích strán.

Výživové doplnky privátnej značky majú vopred pripravené receptúry.

Zákazková výroba ponúka viac slobody

Zákazková výroba zahŕňa nájom výrobcu ako tretej strany, aby vyrobil výživové doplnky na základe vašich osobitných receptúr, špecifikácií alebo jedinečných požiadaviek. To môže zahŕňať zloženie, dávkovanie alebo formu (napr. kapsuly, tablety, prášok) na mieru.

Výhody zákazkovej výroby výživových doplnkov

Zákazková výroba zahŕňa celý proces produkcie od získavania surovín až po zhotovenie výrobku a balenie. Vy sa tak môžete vo firme sústrediť na marketing a predaj bez toho, aby ste sa museli starať o zložitosť výroby.

Môžete tiež vytvoriť receptúry na mieru prispôsobené jedinečným potrebám vašej cieľovej skupiny, ako napríklad športovci alebo nadšenci zdravej výživy. To vám umožňuje odlíšiť vaše produkty na trhu, keďže schopnosť vytvoriť doplnky výživy na mieru môže byť zásadnou konkurenčnou výhodou.

Zverenie výroby zákazkovému výrobcovi môže viesť k úspore nákladov. Zákazkovým výrobcom plynú výhody z úspor z hromadnej výroby, schopnosti hromadných nákupov a špecializovaných výrobných procesov, čo vedie k zníženiu výrobných nákladov. 

Pre koho je zákazková výroba doplnkov prínosom?

Tieto typy spoločností môžu zúročiť outsourcing výroby, väčšiu kontrolu nad zložením produktov a usporené náklady:

  • Známe značky: Firmy, ktoré sa chcú odlíšiť jedinečným zložením, kvalitou alebo inováciami, využívajú výhody zákazkovej výroby. Umožňuje im vyvinúť vlastné produkty, ktoré môžu byť patentované alebo uchovávané ako obchodné tajomstvo.
  • Spoločnosti so špecifickými potrebami v oblasti kvality alebo dodržiavania predpisov: Podniky, ktoré sa špecializujú na okrajové segmenty trhu so špecifickou kvalitou, zdrojmi alebo požiadavkami na súlad (ako napríklad organické, geneticky nemodifikované alebo vegánske výživové doplnky), môžu zvoliť zákazkovú výrobu, aby mali väčšiu kontrolu nad výrobným procesom aj dodávateľským reťazcom.
  • Spoločnosti, ktoré chcú rozšíriť výrobu: Spoločnosti, ktoré úspešne otestovali a overili svoj produkt na trhu a chcú zvýšiť výrobu, môžu považovať zákazkovú výrobu za vhodnú možnosť. Umožňuje im mať v objeme výroby flexibilitu bez potreby investovať do ich vlastných výrobných zariadení.

Zákazková výroba znamená viac kontroly nad receptúrami produktov.

Zhrnutie

Aby sme to zhrnuli, privátne označovanie ponúka celý rad výhod, od pružnosti pri reagovaní na trhové trendy až po nákladovú efektívnosť pre začínajúce a menšie podniky, ako aj rýchlejšie dodacie lehoty. Vďaka týmto výhodám sú privátne značky strategickou možnosťou pre spoločnosti, ktoré sa chcú efektívne presadiť na trhu.

Zákazková výroba pomáha budovať profesionálny imidž, ponúka možnosť vytvoriť produkty na mieru a prístup k odbornému poradenstvu. Tieto výhody robia zo zákazkovej výroby atraktívnu možnosť pre spoločnosti, ktoré chcú optimalizovať svoje výrobné procesy a sústrediť sa na hlavné obchodné činnosti.

Obe stratégie majú v odvetví výživových doplnkov svoje miesto a výber medzi privátnou značkou a zákazkovou výrobou závisí od obchodného modelu, trhovej stratégie a dlhodobých cieľov vašej spoločnosti. V GreenPharm vám ponúkame obe možnosti. Kontaktujte nás a nájdeme pre vás riešenie, ktoré je najvhodnejšie pre potreby vášho podniku.

Kontaktujte nás

Tešíme sa na spoluprácu s vami. Ak nás chcete kontaktovať, vyplňte kontaktný formulár alebo sa obráťte na nášho obchodného zástupcu.