Synapsia

význam

Synapsia je prenos vzruchov medzi bunkami,ktorý je väčšinou jednosmerný. Je to spôsob, ktorým neuróny komunikujú s delením nervového systému.