Láka vás predaj výživových doplnkov? Takto s ním začnete v 9 krokoch

Odvetvie výživových doplnkov je na vzostupe a dopyt po produktoch na podporu zdravia a wellness neustále rastie. V čase pandémie sa ľudia začali viac starať o svoje zdravie, čo spôsobilo prudký nárast trhu s doplnkami výživy. Úspešne preniknúť na tento lukratívny trh však nemusí byť pre nováčika jednoduché. Ale nebojte sa! Táto príručka vám ponúka postup krok za krokom, aby ste sa mohli naučiť, ako na predaj výživových doplnkov.

1. Zrealizujte prieskum trhu

Je kľúčové pochopiť potreby spotrebiteľov, trendy na trhu a konkurenčné prostredie. Preto vaša cesta  za vlastnými výživovými doplnkami začína prieskumom trhu.

Využite platformy ako Google Trends, SEMrush a spotrebiteľské fóra na identifikáciu populárnych a nových kategórií výživových doplnkov, ako sú doplnky výživy pre hráčov. Dialóg s potenciálnymi spotrebiteľmi prostredníctvom prieskumov alebo rozhovorov môže tiež odhaliť cenné poznatky o ich preferenciách a nenaplnených potrebách.

Okrem toho vám môže analýza konkurencie, ktorá zahŕňa skúmanie ich ponuky, recenzií zákazníkov a marketingových stratégií, ukázať trendy v odvetví a produkty, ktoré sa oplatí zahrnúť do vášho portfólia.

2. Nájdite cieľovú skupinu

Predtým uskutočnený prieskum trhu je mapou, ktorá vás naviguje na ceste k identifikácii cieľovej skupiny – konkrétnej skupiny spotrebiteľov, ktorých potreby majú vaše produkty riešiť. Zamerajte sa na tieto aspekty:

 • Demografické údaje: Využite svoj prieskum trhu na zistenie veku, pohlavia, sociálno-ekonomického postavenia a ďalších demografických údajov potenciálnych spotrebiteľov vo vašom špecifickom segmente.
 • Psychografické údaje: Pochopte ich životný štýl, hodnoty a postoje. Ak napríklad váš segment súvisí s vegánskymi doplnkami výživy, vaše publikum môže uprednostňovať udržateľnosť.
 • Správanie: Identifikujte správanie pri nákupe, užívaní doplnkov a vernostných programoch. Uprednostňujú títo ľudia nakupovanie online a sú otvorení modelom predplatného?
 • Potreby: Definujte konkrétne túžby a požiadavky, ktoré vaše publikum hľadá v doplnkoch výživy, či už ide o konkrétne zdravotné benefity, formy produktu alebo jeho cenu.

Váš segment a vaša cieľová skupina spoločne formujú identitu, ponuku a komunikáciu vašej značky a zabezpečujú, že budete poskytovať relevantné riešenia.

3. Vypracujte podnikateľský plán

Podnikateľský plán poskytuje štruktúrovanú osnovu, ktorá vám pomôže orientovať sa v rôznych aspektoch podnikania. Medzi jeho kľúčové prvky patria:

 1. Opis podnikania: Podrobné informácie o vašom podnikaní s výživovými doplnkami vrátane poslania, cieľov a prevádzkových plánov.
 2. Analýza trhu: Poznatky získané z vášho prieskumu trhu s podrobnými informáciami o trendoch v odvetví, cieľovej skupine a analýze konkurencie.
 3. Organizácia a riadenie: Prehľad štruktúry vášho podniku, tímu a úloh, ktorý zabezpečí primerané riadenie všetkých kľúčových oblastí.
 4. Produktový rad: Podrobný opis vašich výživových doplnkov, pričom zdôrazníte jedinečné vlastnosti, výhody a štádiá vývoja.
 5. Predaj a marketing: Vaše stratégie na prilákanie a udržanie zákazníkov vrátane stratégií cenotvorby, predaja a komunikácie.
 6. Finančné prognózy: Prognózy na nasledujúcich päť rokov. Zahrňte predpokladané výkazy ziskov a strát, súvahy, výkazy peňažných tokov a rozpočty kapitálových výdavkov. 

Zvážte možnosť požiadať o radu odborníkov z odvetvia alebo využiť softvér na tvorbu podnikateľského plánu, aby ste vytvorili konkrétny základ pre svoju začínajúcu firmu.

Uistite sa, že váš podnikateľský plán zahŕňa podrobné stratégie týkajúce sa marketingu, predaja aj manažmentu.

4. Oboznámte sa s právnymi požiadavkami

Keď sa v EÚ vydáte na cestu podnikania v oblasti doplnkov výživy, vyžaduje si to dôkladné pochopenie právneho prostredia a zabezpečenie toho, aby boli vaše produkty bezpečné, dôveryhodné a v súlade s predpismi. V opačnom prípade môžete riskovať pokuty, zákazy aj stratu dobrého mena.

Výživové doplnky upravuje predovšetkým smernica 2002/46/ES, ktorá sa uplatňuje v spojení s rôznymi ďalšími predpismi. V výživových doplnkoch je povolené používať len vitamíny a minerálne látky uvedené v prílohe k tejto smernici. 

Niektoré látky sú v doplnkoch stravy v EÚ zakázané alebo obmedzené. Je to napríklad oxid titaničitý, ktorý je zakázané používať v potravinách a výživových doplnkoch od 7. ️augusta 2022.

Prísne regulované sú aj zdravotné a výživové tvrdenia. Výživové tvrdenia sú povolené len vtedy, ak sú uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006, ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené nariadením (EÚ) č. 1047/2012.

5. Nájdite výrobcov a nastavte procesy dodávateľského reťazca

Spolupráca s renomovaným výrobcom zaručuje kvalitu produktov. Zamerajte sa na výrobcov, ktorí majú certifikáty vrátane správnej výrobnej praxe (GMP) a ISO 9001 a môžu preukázať čistotu aj bezpečnosť ingrediencií. Viac informácií o ďalších kritériách, ktoré by mal spĺňať váš budúci výrobca, nájdete v našom článku

Súčasne vybudujte odolný dodávateľský reťazec, ktorý vám zaručí, že dokážete udržať stálu úroveň zásob aj v období vysokého dopytu. Implementujte spoľahlivý systém riadenia zásob, ktorý bude v súlade s vašimi prognózami predaja a zabezpečí dostupnosť zásob. Vyberte si spoľahlivých logistických a distribučných partnerov, aby ste zabezpečili včasné a bezpečné dodávky vašich produktov.

6. Vytvorte identitu značky aj obaly

Prispôsobte svoju značku tak, aby oslovila vašu cieľovú skupinu a vynikla medzi konkurenciou. Medzi prvky spoľahlivej identity značky patria:

 • Positioning: Definujte svoj jedinečný predajný argument (z angl. unique selling proposition) a uistite sa, že je odlišný a zároveň zodpovedá potrebám a želaniam vašej cieľovej skupiny.
 • Vizuálna identita: Navrhnite logo, vyberte farebné schémy a typografiu, ktoré sú v súlade s posolstvom vašej značky a oslovujú vašu demografickú skupinu.
 • Tone of voice: Vytvorte konzistentný hlas a tón značky, ktorý vzbudí ohlas u vášho publika a bude jednotný vo všetkých komunikačných kanáloch.
 • Hodnoty a príbeh: Jasne vyjadrite hodnoty a príbeh svojej značky a zabezpečte, aby boli prítomné v každom aspekte vášho podnikania, od vývoja produktov až po zákaznícky servis.

Zabezpečte, aby vaše obaly spĺňali požiadavky EÚ na označovanie výživových doplnkov a zároveň boli esteticky pútavé a vyjadrovali hodnoty aj príbeh vašej značky. Uvádzajte presné informácie o výživových hodnotách a vyhnite sa neovereným tvrdeniam. Uprednostnite zrozumiteľnosť a postarajte sa tiež o to, aby boli obaly ľahko použiteľné a jednoducho sa otvárali aj skladovali.

Váš branding bude závisieť od cieľovej skupiny

7. Budujte svoj biznis online aj offline 

Vybudovanie silnej prítomnosti v online aj offline priestore je kľúčové pre zabezpečenie toho, aby sa vaše produkty dostali k čo najširšiemu publiku. Tu je návod, ako budovať online obchod:

 • Prehľadná webová stránka: Uistite sa, že vaša webová stránka je intuitívna, ľahko ovládateľná a optimalizovaná aj pre mobilné zariadenia, aby ste zvýšili používateľský komfort a podporili predaj.
 • Rôzne možnosti platby: Integrujte bezpečné platobné brány a ponúknite rôzne možnosti platieb, aby ste vyhoveli rôznym preferenciám zákazníkov.
 • SEO: Implementujte účinné SEO stratégie, aby ste zvýšili viditeľnosti vašej webovej stránky vo vyhľadávačoch, čím zvýšite jej organickú návštevnosť.
 • Ochrana osobných údajov a bezpečnosť: Zabezpečte, aby vaša stránka spĺňala predpisy o ochrane údajov, ako je GDPR.

Toto zas môžete urobiť pre budovanie offline prítomnosti:

 • Strategické umiestnenie predajne: Vyberte si miesta, ktoré navštevuje vaša cieľová skupina a sú dostupné.
 • Dizajn a prostredie predajne: Vytvorte prostredie predajne, ktoré odráža hodnoty a príbeh vašej značky a poskytuje príjemný zážitok z nakupovania.
 • Spolupráca: Spolupracujte napríklad s fitness centrami či obchodmi so zdravou výživou, aby ponúkali vaše produkty, čím rozšírite svoj fyzický dosah bez rozsiahlych investícií.

Vaša značka by mala byť konzistentná v online aj offline kanáloch a mala by poskytovať jednotný zážitok bez ohľadu na to, či zákazníci nakupujú online alebo fyzicky v obchode.

8. Dajte si záležať na marketingu

Vypracovanie účinnej marketingovej stratégie zahŕňa vytvorenie presvedčivého príbehu, nadviazanie kontaktu s publikom aj dávanie hodnoty. Tu je niekoľko nápadov, čo môžete urobiť:

 • Transparentná komunikácia: Buďte úprimní a jasne informujte o výhodách vášho produktu, avšak vyhnite sa falošným sľubom alebo zavádzajúcim informáciám.
 • Viacero marketingových kanálov: Využívajte SEO, PPC, e-mailový marketing a sociálne siete, aby ste boli čo najviac prítomní v digitálnom svete. V závislosti od vašej cieľovej skupiny zvážte spoluprácu s influencermi, ktorí sú v súlade s vašou značkou, aby ste rozšírili svoj dosah a podporili autenticitu.

Budovanie komunity: Používajte stratégie, ktoré podnecujú k interakcii, ako sú ankety, kvízy a obsah vytváraný používateľmi na sociálnych sieťach. Vytvorte vernostné programy, ktoré odmeňujú opakované nákupy a vernosť, čím podporíte komunitu oddaných zákazníkov.

Spolupráca s influencermi môže pomôcť rozšíriť váš dosah a podporiť autenticitu vašej značky.

9. Sledujte trendy a optimalizujte produkty

V neustále sa vyvíjajúcom odvetví doplnkov stravy je kľúčová agilita a prispôsobivosť. Využívajte prieskumy trhu a analytické nástroje na identifikáciu nových trendov, preferencií spotrebiteľov a ponúk konkurencie. Zúčastňujte sa odborných fór a výstav, aby ste nadobudli nové poznatky, nadviazali kontakty a zostali informovaní o najnovšom vývoji.

Venujte tiež veľkú pozornosť spätnej väzbe od zákazníkov a online recenziám, aby ste pochopili skúsenosti používateľov, ich preferencie a oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Uistite sa, že vaša ponuka zostáva relevantná, účinná a v súlade s potrebami spotrebiteľov aj vedeckým pokrokom. Sledujte konkurenčné ceny a zabezpečte, aby vaše produkty ponúkali hodnotu pri zachovaní ziskovosti.

Záverečné slová

Začať predaj výživových doplnkov v EÚ je síce náročné, ale je to cesta plná príležitostí. Ak sa prepletiete regulačným rámcom, podporíte jedinečnú a presvedčivú značku a budete sa vedieť prispôsobiť dynamike trhu, vaša značka sa môže stať významným hráčom v odvetví doplnkov stravy. Ak potrebujete odborné poradenstvo, neváhajte nás kontaktovať. Náš tím je tu na to, aby vám pomohol vytvoriť produkty pre vašu značku, ktoré budú spĺňať požiadavky vašich zákazníkov.

Kontaktujte nás

Tešíme sa na spoluprácu s vami. Ak nás chcete kontaktovať, vyplňte kontaktný formulár alebo sa obráťte na nášho obchodného zástupcu.