Sérotonín

význam

Sérotonín je neurotransmiter, ktorý sa podieľa na prenose informácií medzi nervovými bunkami. Jeho nedostatok najčastejšie vyvoláva depresie a pocity úzkosti. Okrem centrálnej nervovej sústavy je taktiež zastúpený i v tráviacej sústave, kde zodpovedá za reguláciu trávenia.